Taxatie

Haven

De taxateurs van TM Vastgoed zijn registertaxateurs en dus erkend en gecertificeerd. Dat betekent dat onze taxaties worden geaccepteerd door geldverstrekkers, overheden en bijvoorbeeld het Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie.

Ook als u het niet eens bent met uw aanslag inzake de WOZ-waarde van uw woning kunt u ons inschakelen voor advies. Indien nodig taxeren wij uw pand en komen we met een gedegen taxatierapport dat u kunt gebruiken bij het indienen van een bezwaar.

Ook kunnen wij u adviseren bij kwesties rond erfbelasting. De fiscus bepaalt de hoogte van de erfbelasting op basis van de WOZ-waarde. Als u van mening bent dat die niet juist is vastgesteld, kunnen wij een taxatierapport voor u opstellen, zodat u een goed onderbouwd bezwaar kunt indienen tegen de opgelegde belastingaanslag. 

Onze taxateurs zijn geregistreerd in het NRVT, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Alleen taxateurs die voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid en zich houden aan de beroeps- en gedragscodes kunnen zich hierbij aansluiten. Zij werken volgens strikte richtlijnen. Ook is TM Vastgoed als makelaar op Texel aangesloten bij de registers VastgoedCert en SCVM, twee onafhankelijke platforms van vakbekwame makelaars en het Nederlands Woning Waarde Instituut NWWI, dat erop toeziet dat taxaties van aangesloten bedrijven uniform en volgens de vastgestelde richtlijnen worden opgesteld.