Privacy verklaring

In het algemeen verzamelt TM Vastgoed uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt.

Wij krijgen die informatie bijvoorbeeld van bezoekers die zich voor bepaalde onderdelen van de website willen laten registreren, een sollicitatie plaatsen of een publicatie bestellen. Wanneer een bezoeker ons dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt. Ons privacybeleid staat niet toe, dat persoonlijke informatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze website.

Wij zijn ons er van bewust dat de informatie waardevol is. Wij treffen dan ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken.

De manier waarop TM Vastgoed haar informatie ontvangt en verwerkt is beschreven in de privacy policy:

Privacy Policy, TM Vastgoed, 2021